Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Barn med språk- och kommunikationsstörningar samt associerade neuropsykiatriska störningar/ESSENCE

Deltagare: Carmela Miniscalco, Christopher Gillberg & Bibbi Hagberg.

Bakgrund: Barn med neuropsykiatriska störningar/ESSENCE såsom autismspektrumstörningar eller ADHD är en heterogen grupp, vars språkförmåga varierar från normal till gravt nedsatt. Många av dessa barn identifieras på grund av sen eller annorlunda språkutveckling, eller förlust av meningsfulla ord under det andra eller tredje levnadsåret.

Metod: Några studier genomfördes för att belysa överlappningen/distinktionen mellan olika störningar som inordnas under paraplybegreppet ESSENCE.

A) 40 nyremitterade sjuåriga barn med autismspektrumstörning, ADHD eller både autismspektrumstörning och ADHD, jämfördes kognitivt och språkligt med barn från normalbefolkningen som hade sen språkutveckling vid 2½ års ålder enligt screening på BVC.

B) 56 barn (barn med enbart språkstörning, enbart neuropsykiatrisk störning eller både språkstörning och neuropsykiatrisk störning) bedömdes med hjälp av en uppgift som mätte förmågan att repetera nonord. Barnen undersöktes också med en återberättande uppgift och hur de klarade av att lägga en serie bilder i rätt ordning.

C) Föräldrar till 31 (sannolikt populationsrepresentativa) barn (ett till tre år) med autismspektrumstörning fyllde i MacArthur Communicative Developmental Inventory (CDI). Barnen bedömdes också av logoped med hjälp av Reynell Developmental Language Scales III (RDLS).

Resultat: A) 24 av dessa 40 barn hade i förskoleåldern varit i kontakt med en logoped. Barn med autismspektrumstörningar och ADHD har en kognitiv profil och tidig språkutvecklingsprofil som liknar den hos barn från normalbefolkningen som följts prospektivt. Tidig oro kring försenat språk var en stark prediktor för lägre IQ och för distinktion mellan ”rena” fall av autismspektrumstörning och ADHD.

B) Samtliga tre grupper hade, jämfört med normen, svårigheter med repetition av nonord och repetition av ord, men det fanns en betydande spridning inom gruppen. Gruppen med neuropsykiatriska störningar presterade bäst på både repetition av nonord och repetition av ord, men anmärkningsvärt svagt mot bakgrund av att de aldrig hade misstänkts ha språkliga problem. Gruppen med neuropsykiatrisk diagnos och språkstörning hade genomgående sämst resultat. Av grupperna var det bara den med neuropsykiatrisk diagnos och språkstörning som presterade sämre än normalspannet på Verbal Comprehension och Freedom from Distractibility. Man fann signifikanta samband mellan repetition av nonord (NWR), uppmärksamhetsfaktorn (Freedom from Distractibility) och verbal förståelse faktorn.
Barnen hade också svårt med att återberätta en historia, speciellt att få med all information i berättelsen. Barnens resultat på ”information” predicerades både av deras språkförmåga och av deras förmåga att tyst lägga bildserie korrekt.

C) Överensstämmelsen mellan testen var god till utmärkt, något som tyder på att föräldrar till barn med autismspektrumstörningar ofta är tillförlitliga i rapporteringen av barnens språkliga och kommunikativa förmåga. Barnen hade väsentligt bättre ordproduktion än förståelseförmåga. Det motsatta förhållandet gäller för barn med typisk utveckling.

Artiklar:

2014
Åsberg, J., & Miniscalco, C. (2014). Excellent word reading ability in the context of an autism spectrum disorder: A case study of a Swedish-speaking seven-year-old boy. Journal of Cognitive Education and Psychology, 13.

2013
Åsberg, J., Hagberg, B., Gillberg, C. & Miniscalco, C. (2013). Brief report: Narrative production in children with neurodevelopmental disorders: Is it an exclusively language-based skill? Scandinavian Journal of Psychology, 54, 376-385.

2012
Miniscalco, C., Fränberg, J., Schachinger-Lorentzon, U. & Gillberg, C. (2012). Meaning what you say? Comprehension and word production skills in young children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 204-211.

2010
Hagberg, B.S., Miniscalco C., & Gillberg C. (2010). Clinic attenders with autism or attention-deficit/hyperactivity disorder. cognitive profile at school age and its relationship to preschool indicators of language delay. Research in Developmental Disabilities, 31, 1-8.

2009
Miniscalco, C., & Gillberg C. (2009). Non-word repetition in young school-age children with language impairment and/or neuropsychiatric disorder. Research in Developmental Disabilities, 30, 1145-1154.
 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2014-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?