Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Språklig och kommunikativ utveckling hos barn med autismspektrumstörning

Deltagare: Fritjof Norrelgen, Liselotte Kjellmer, Christopher Gillberg, Åsa Lundholm Hedvall, Mats Eriksson, Anette Holm & Elisabeth Fernell.

Bakgrund: Begränsad kommunikativ förmåga är ett av kriterierna för autism. Nedsättningarna i språklig funktionsnivå är dock mer komplexa och individuellt varierande än vad som beskrivs i de formella diagnoskriterierna och det finns ett stort behov av ökad kunskap kring hur nedsättningarna tar sig uttryck inom olika språkliga delområden.

Metod: Dessa studier omfattar en representativ grupp på 208 förskolebarn med autismspektrumtillstånd, vars föräldrar över tid har fått fylla i formulär om barnens språkutveckling. I en delstudie undersöktes språklig och kommunikativ förmåga, vid en tidpunkt, i relation till kognition, grad av autismsymptom och adaptiv förmåga. I en annan delstudie har proportionen av barn i gruppen som inte utvecklar talat språk (phrase speech) undersökts. En undergrupp av barn utan utvecklingsstörning (94 barn) har också undersökts med språkliga test av logoped och förskolepersonal har skattat deras situationsanpassade språkliga förmåga (pragmatik). En studie har undersökt språkförståelse i denna grupp. I en pågående studie analyseras språkliga profiler hos dessa barn och i ytterligare en studie kommer deras pragmatiska förmåga att beskrivas. En uppföljning av denna undergrupp vid tolv års ålder är planerad. Vi kommer då att undersöka språk, kommunikation samt läs- och skrivförmåga.

Resultat: I undersökningen av hela barngruppen fann vi att kognitiv nivå förklarade större delen av variationen i språklig förmåga. Icke-verbal kommunikation var dessutom relaterad till grad av autism och adaptiv förmåga. I gruppen barn utan utvecklingsstörning var språkförståelsen nedsatt hos 38 % oavsett autismdiagnos. Vidare fann vi att språkförståelsen i denna grupp hade relativt svag koppling till kognitiv nivå. Rörande proportionen av barn i gruppen som inte har utvecklat talat språk (phrase speech) i förskoleåldern fann vi att den var 25 % och även att alla dessa barn hade en utvecklingsstörning. Hittills visar resultaten på vikten av att en detaljerad språklig undersökning görs av barn med autismspektrumtillstånd.

Artiklar:

2018
Kjellmer, L., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen, F. (2018). Speech and language profiles in 4- to 6-year-old children with early diagnosis of autism spectrum disorder without intellectual disability. Neuropsychiatric Disease, 14, 2415-2427.

2015
Norrelgen, F., Fernell, E., Eriksson, M., Hedvall, A., Persson, C., Sjölin, M., ... Kjellmer, L. (2015). Children with autism spectrum disorders who do not develop phrase speech in the preschool years. Autism, 19, 934-943.

2012
Kjellmer, L., Hedvall, Å., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen, F. (2012). Language and communication skills in preschool children with autism spectrum disorders: contribution of cognition, severity of autism symptoms, and adaptive functioning to the variability. Research in Developmental Disabilities, 33, 172-180.

Kjellmer, L., Hedvall, Å., Holm, A., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen, F. (2012). Language comprehension in preschoolers with autism spectrum disorders without intellectual disability: Use of the Reynell Developmental Language Scales. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 1119-1125.

2011
Fernell, E., Hedvall, Å., Westerlund, J., Höglund Carlsson, L., Eriksson, M., Barnevik Olsson, M., ... Gillberg, C. (2011). Early intervention in 208 preschoolers with autism spectrum disorder. A prospective naturalistic study. Research in Developmental Disabilities, 32, 2092-2101.

2010
Fernell, E., Hedvall, Å, Norrelgen, F., Eriksson, M., Höglund-Carlsson, L, Barnevik-Olsson, M., ... Gillberg, C. (2010). Developmental profiles in preschool children with autism spectrum disorders referred for intervention. Research in Developmental Disabilities, 31, 790-799.
 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?