Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

PANS

Deltagare: Elisabeth Fernell, Mats Johnson, Iulian Preda & Christopher Gillberg.

Journalstudie och studie innefattande medicinsk utredning av barn som insjuknat med akut insättande neuropsykiatriska symtom; Pediatric Acute-onset Psychiatric Syndrome (PANS)

Bakgrund: Begreppet PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) beskrevs för första gången av Susan Swedo och kollegor vid National Institute of Mental Health (NIMH) under tidigt 1990-tal. Termen PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) har senare införts för att fokusera mer på symtombilden. Det finns dock inte en fullständig enighet vetenskapligt om vad som orsakar, avgränsar och ingår i sjukdomsbilden.

Diagnoskriterierna för PANS är:
1) Abrupt, dramatisk debut av tvångssymtom (inklusive ofta ett mycket begränsat ätande), 2) samtidigt uppträdande andra neuropsykiatriska symtom, med liknande svår och akut debut, från minst två av följande sju kategorier: a) ångest (särskilt separationsångest), b) emotionell labilitet (extrema humörsvängningar) och/eller depression, c) irritabilitet, aggression och/eller svårt trotsbeteende, d) regression i beteende/utveckling, e) markant försämring i skolarbete, f) sensoriska eller motoriska problem, g) symtom som sömnstörning eller nattenures eller täta miktionsträngningar och 3) symtomen förklaras inte bättre av ett känt neurologiskt eller medicinskt tillstånd.

Förekomsten av PANS är inte känd, men kliniskt noteras idag en ökad uppmärksamhet av symtombilden och behandlingsförsök med antibiotika och immunglobulin görs på klinisk grund.

Behovet av att systematiskt studera den grupp barn som får akut insättande neuropsykiatriska symtom är stort, vilket belystes också under den familjevecka som ägde rum på Ågrenska i december 2015, på initiativ från föräldra-/intresseföreningen SANE.

Metod: För att om möjligt öka kunskapen om orsaker till PANS har en studie startat vid Gillbergcentrum. I studien ingår dels en systematisk journalgenomgång avseende barn med symtombild som bedömts stämma med PANS och dels erbjuds deltagande i en studie som innefattar blodprov. I den medicinska studien ingår immunologiska analyser; cytokiner och analys av Human Leukocyte Antigen (HLA)-typ, parenkymskademarkörer (CNS) och genetisk analys; single nucleotide polymorphism (SNP-array). I samband med provtagning görs en funktionsskattning enligt kriterier för PANS samt en skattning med frågeformuläret ABAS-II (Adaptive Behavior Assessment System) som föräldrar besvarar. Formuläret är normerat för svenska barn och ger en god bild av barnets aktuella funktion inom områden kognitiva förmågor samt sociala och praktiska färdigheter.

Resultat: Samtliga immunologiska prover analyseras vid samma tillfälle och resultat kommer att presenteras på GNC:s hemsida.

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2016-09-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/gnc--studier/sallsynta-storningar/se-studie-4/
Utskriftsdatum: 2020-08-13