Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Flickor med ADHD och/eller autismspektrumstörning från barndom till vuxen ålder

Deltagare: Svenny Kopp, Christopher Gillberg & Sebastian Lundström.

Bakgrund: Den stora majoriteten av all forskning kring ADHD och autismspektrumstörning (ASD) är genomförd på pojkar och statliga rapporter har länge efterlyst ökad kunskap kring dessa diagnosgrupper hos flickor. Symptomatologin vid ADHD och ASD kan skilja sig åt mellan könen och tvärsnittsstudier av flickor med dessa diagnoser visar klart att många missas helt eller feldiagnostiseras inom barn och ungdomspsykiatrin. De longitudinella studier som följt flickor med ADHD indikerar att dessa flickor löper, om möjligt, ännu större risk än pojkar för psykosocial marginalisering. Dock är dessa studier begränsade till tonåren och inte utformade för att fånga utfall med hänsyn till fungerande i vuxenlivet.

Metod: Den nu planerade studien kommer att vara en tioårsuppföljning av 100 flickor/kvinnor och 60 pojkar/män som i barndomen genomgått omfattande kliniska neuropsykiatriska undersökningar på grund av tidigt debuterande uppmärksamhetsproblem eller sociala samspelssvårigheter och diagnostiserats med ADHD och/eller ASD. Flickorna kommer att erbjudas att delta i kliniska undersökningar samt få svara på frågeformulär. DNA kommer att insamlas från flickorna och de kommer att följas via offentliga register.

Mål: Det övergripande målet är att kartlägga: 1. Hur går det för flickor med ADHD och/eller ASD i vuxenlivet med avseende på psykosocial marginalisering? 2. Är olika konstellationer av psykiatriska symptom relaterade till en ökad psykosocial marginalisering? 3. Skiljer sig flickors utvecklingsprofiler från pojkars med avseende på tidig symptombild, prognostiska faktorer eller typ av psykosocial marginalisering?

Studien kommer att ha betydelse för planering av stödåtgärder och utbildningsbehov för att kunna förbättra livsvillkoren för dessa flickor.

Grundstudien utgjorde basen för Svenny Kopps avhandling "Girls with Social and/or Attention Impairments" (2010).

Artiklar:

2011
Kopp, S., & Gillberg, C. (2011). The Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)-Revised Extended Version (ASSQ-REV): an instrument for better capturing the autism phenotype in girls? A preliminary study involving 191 clinical cases and community controls. Research in Developmental Disabilities, 32, 2875-2888.

2010
Kopp, S., Beckung, E., & Gillberg, C. (2010). Developmental coordination disorder and other motor control problems in girls with autism spectrum disorder and/or attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 31, 350-361.

Kopp, S., Kelly, K.B., & Gillberg, C. (2010). Girls with social and/or attention deficits: a descriptive study of 100 clinic attenders. Journal of Attention Disorders, 14, 167-181.

Åsberg, J., Kopp, S., Berg-Kelly, K., & Gillberg, C. (2010). Reading comprehension, word decoding and spelling in girls with autism spectrum disorders (ASD) or attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD): performance and predictors. International Journal of Language and Communication, 45, 61-71,

2003
Kopp, S., & Gillberg, C. (2003). Swedish child and adolescent psychiatric out-patients--a five-year cohort. European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 30-35.

1992
Kopp, S., & Gillberg, C. (1992). Girls with social deficits and learning problems: Autism, atypical Asperger syndrome or a variant of these conditions. European Child & Adolescent Psychiatry, 1, 89-99.
 

 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2013-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?