Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Studier av D-vitaminnivåer hos barn med autism

Deltagare: Elisabeth Fernell, Martina Barnevik Olsson, Christopher Gillberg, Eva Kočovská, Eva Billstedt, Helen Minnis, Gudrid Andorsdóttir, Pál Weihe, Jónrit Halling, Tormódur Stóra, Rannvá Biskupstø, Carina Gillberg, Robyn Shea, Thomas Bourgeron, Gunnel Bågenholm, Maria Sääf, Sven Gustafsson, Frida Kristiansson, Asia Mohamed, Helena Martin, Mats Humble, Susanne Bejerot & Carmela Miniscalco.

I ett tidigare samarbetsprojekt mellan Stockholm och Göteborg (GNC) har förekomsten av autism analyserats hos barn med somalisk bakgrund, bosatta i Stockholm. Prevalensen har visat sig vara minst 3-4 gånger högre i den somaliska barngruppen jämfört med hos andra grupper av barn med autism i Stockholm. I några studier har vitamin D-nivåer hos mödrar och hos gravida kvinnor – med somalisk bakgrund och med svensk bakgrund – analyserats.

En bakomliggande orsak till studierna har varit att experimentella studier visat att tillräckliga nivåer av vitamin D är viktigt för hjärnans utveckling under fostertiden.

I en studie analyserades vitamin D (S-25-OHD) under graviditet hos 20 kvinnor med somalisk och 20 kvinnor med etniskt svensk bakgrund i samband med det första besöket på mödravårdscentralen. Studien visade att mediannivån av S-25-OHD var signifikant lägre hos kvinnorna med somalisk jämfört med svensk bakgrund. Ett värde över 75 nmol/L för S-25-OHD brukar anges som en riktlinje avseende tillräcklig nivå av vitamin D. I denna studie var medianvärdet i den somaliska gruppen 11 nmol ⁄L och i den svenska gruppen 70 nmol ⁄L. Samtliga kvinnor i den somaliska gruppen hade vitamin D-brist.

I en efterföljande studie genomfördes en uppföljning av barnen, födda till kvinnorna med somalisk bakgrund, genom att resultaten vid den ordinarie 4-årskontrollen på Barnavårdscentralen (BVC) analyserades. För 17 barn kunde BVC data analyseras. Inte för något barn fanns en misstanke om autism angiven i BVC journalen. Dock framkom att en signifikant lägre andel i denna barngrupp hade klarat ”kärnuppgifterna” som ingår vid 4-årskontrollen jämfört med barngruppen i stort i länet.

I en populationsbaserad studie från Färöarna, ett samarbete mellan Gillbergcentrum och forskare i Tórshavn, Färöarna, undersöktes vitamin D-nivåer hos 40 ungdomar/unga vuxna med autismspektrumtillstånd, deras syskon som inte hade autism, deras föräldrar, samt en ålders-och könsmatchad jämförelsegrupp omfattande 40 individer. Studien visade att ungdomarna med autism hade signifikant lägre vitamin D-nivåer än syskon, föräldrar och jämförelsegruppen i samma ålder. Det låga vitamin D-värdet i gruppen med autism skulle kunna spegla faktorer relaterade till autismtillståndet i sig; med ökad inomhusaktivitet och minskad solexposition samt till kostfaktorer med begränsat födoämnesval. Fyndet skulle också kunna tala för att lågt vitamin D i sig kan vara en bakomliggande riskfaktor för utveckling av autism.

I en annan studie har vitamin D-nivåeranalyserats i PKU-provet, taget i nyföddhetsperioden, hos barn som senare utvecklat autism och det barnets resultat har jämförts med vitamin D-nivån hos ett syskon som inte utvecklat autism. Studien har skett i samarbete med professor Darryl Eyles, Queensland Brain Institute, University of Queensland, PKU laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset och Gillbergcentrum. I studien analyserades vitamin D-nivåer (25-OHD) hos 58 syskonpar, där det ena syskonet utvecklat autism och det andra syskonet inte hade autism. Gruppen bestod av 47 representativa syskonpar i Göteborg, med olika etnisk bakgrund, och 11 syskonpar i Stockholm med somalisk bakgrund. För samtliga analyserades det blodprov som tagits i nyföddhetsperioden för metabol screening, det så kallade PKU-provet. Studien visade för den sammanslagna gruppen på 58 syskonpar att barnen med autismspektrumtillstånd hade haft signifikant lägre vitamin D-nivåer vid födelsen jämfört med syskonen som inte utvecklat autism. Det framkom att alla barn med ursprung i Afrika och Mellanöstern, både de med autism och de som inte hade autism, hade haft vitamin D-brist under fostertiden. Studiegruppen är liten men resultatet talar ändå sammanfattningsvis för att brist på vitamin D under graviditet kan vara en riskfaktor för utveckling av autismspektrumtillstånd. Fortsatta studier bör fokusera på om tillskott av vitamin D under graviditet i riskgrupper kan minska förekomst av autism hos barnet.

Artiklar:

2015
Fernell, E., Bejerot, S., Westerlund, J., Miniscalco, C., Simila, H., Eyles, D., Gillberg, C., & Humble, MB. (2015). Autism spectrum disorder and low vitamin D at birth: a sibling control study. Mol Autism, 6, 3.

Fernell, E., Mohamed, A.A., Martin, H., Bågenholm, G., & Gillberg C. (2015). Children born to mothers of Somali origin with severe vitamin D deficiency during pregnancy - development at age 4 years. Acta Paediatrica, 104, 428-429.

2014
Kočovská, E., Andorsdóttir, G., Weihe, P., Halling, J., Fernell, E., Stóra, T., Biskupstø, R., Gillberg, I.C., Shea, R., Billstedt, E., Bourgeron, T., Minnis, H., Gillberg, C. (2014). Vitamin D in the general population of young adults with autism in the Faroe Islands. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 2996-3005.

2012
Kočovská, E., Fernell, E., Billstedt, E., Minnis, H., & Gillberg, C. (2012). Vitamin D and autism: clinical review. Research in Developmental Disabilities, 33, 1541-1550.

2011
Sääf, M., Fernell, E., Kristiansson, F., Barnevik Olsson, M., Gustafsson, S.A., & Bågenholm, G. (2011). Severe vitamin D deficiency in pregnant women of Somali origin living in Sweden. Acta Paediatrica, 100, 612-614.

2010
Fernell, E., Barnevik-Olsson, M., Bågenholm, G., Gillberg, C., Gustafsson, S., & Sääf, M. (2010). Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in mothers of Swedish and of Somali origin who have children with and without autism. Acta Paediatrica, 99, 743-747.

Barnevik-Olsson, M., Gillberg, C., & Fernell, E. (2010). Prevalence of autism in children of Somali origin living in Stockholm: brief report of an at-risk population. Developmental Medicine and Child Neurology, 52, 1167-1168.

2008
Barnevik-Olsson, M., Gillberg, C., & Fernell, E. (2008). Prevalence of autism in children born to Somali parents living in Sweden: a brief report. Developmental Medicine and Child Neurology, 50, 598-601.

 


 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2015-10-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/gnc--studier/autismprogrammet-i-goteborg--iv--studier-avseende-patogenesen/se-studie-4/
Utskriftsdatum: 2020-06-05