Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ett nytt screeningprogram för tidig upptäckt av autism hos små barn i Sverige

Deltagare: Gudrun Nygren, Christopher Gillberg & Thomas Arvidsson.

Bakgrund: I de flesta västerländska länder finns hälsouppföljningsprogram som följer barns utveckling från de första levnadsmånaderna. I Göteborg följer barnavårdscentraler (BVC) upp 95-99% av alla barn under deras första år. Trots regelbundna hälsokontroller har symptom på autism inte upptäckts. I de fall de har uppmärksammats har detta ofta inte lett till att barnet remitterats till autismutredning och diagnostisering förrän flera år senare. Fördröjda autismdiagnoser utgjorde bakgrunden till ett samverkansprojekt för att tidigt upptäcka, diagnostisera och kunna sätta in rätt stöd till små barn med autismspektrumstörningar. Metoder för screening och tidig upptäckt av autism introducerades som en del i det ordinarie hälsouppföljningsprogrammet vid BVC. I studien presenteras dessa metoder och screeningsverktygens psykometriska egenskaper analyseras.

Metod: Studiepopulationen omfattade alla barn som under 2010 kom till BVC för obligatoriskt hälsobesök vid 2,5- års ålder. Screeningverktygen användes också för andra barn (oberoende av ålder) där misstanke om autismspektrumstörning förelåg. En liten delmängd av det totala urvalet barn, som var äldre eller yngre än 24-36 månader, inkluderades också. Verktygen som användes för screeningen var M-CHAT (Modifierad Checklista för Autism hos små barn) och intervju samt specialutbildade BVC-sjuksköterskors observationer av barnets förmåga till delad uppmärksamhet, så kallad ”joint attention” (JA-OBS).

Resultat: Misstanke om autismspektrumstörning uppstod i 64 fall. 54 av dessa barn genomgick omfattande klinisk undersökning. 48 barn konstaterades ha en autismspektrumdiagnos, tre hade svåra språkstörningar och tre bedömdes ha normal utveckling. Positivt prediktivt värde (PPV) för kombinationen M-CHAT (+ M-CHAT intervju) och JA-OBS var 90% och sensitiviteten var 96%. Kombinationen av de använda instrumenten visade sig lovande för tidig upptäckt av autism som en ordinarie del i Göteborgs barnavårdscentralers program för hälsouppföljning.

Artiklar:

2012
Nygren, G., Sandberg, E., Gillstedt, F., Ekeroth, G., Arvidsson, T., & Gillberg, C. (2012). A new screening programme for autism in a general population of Swedish toddlers. Research in Developmental Disabilities, 33, 1200–1210.

Nygren, G., Cederlund, M., Sandberg, E., Gillstedt, F., Arvidsson, T., Carina Gillberg, I., . . . Gillberg, C. (2012). The prevalence of autism spectrum disorders in toddlers: a population study of 2-year-old Swedish children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1491-1497.

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2013-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?