Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Prevalensen av autismspektrumstörningar hos små barn: En populationsstudie av tvååriga svenska barn

Deltagare: Gudrun Nygren, Thomas Arvidsson & Christopher Gillberg.

Bakgrund: Autismsymptom debuterar redan under barnets första levnadsår. Ändå fördröjs autismdiagnosen ofta med flera år. Mot denna bakgrund initierades i Göteborg 2008 ett projekt för att tidigt upptäcka autism, ställa diagnos och kunna sätta in rätt insatser.

Metod: 2010 genomfördes en screening för autism i samband med 2,5-årskontrollen vid samtliga barnavårdscentraler (BVC) i Göteborg. Samtliga barn, för vilka misstanke om autismspektrumstörning förelåg, hänvisades till ett center, som var gemensamt för hela staden. Vi rapporterar prevalensen av autismspektrumstörningar hos tvååringar med utgångspunkt i en totalpopulationsstudie gjord i Göteborg 2010. 80% (5007 barn) av den totala populationen 2,5-åringar screenades med de nya rutinerna 2010. Screeningprocessen omfattade en kombination av Modifierad Checklista för Autism hos små barn (M-CHAT) och BVC-sjuksköterskors observationer av barnets förmåga till delad uppmärksamhet, så kallad ”joint attention”, i samband med besök på BVC. Studiepopulationen utgjordes av alla tvååringar som vid två års ålder (≥24 månader och <36 månader) hänvisats till Barnneuropsykiatriska kliniken (BNK) med misstanke om autismspektrumstörning och som där fått diagnosen autismspektrumstörning. I jämförande syfte studerades den uppskattade populationsprevalensen för diagnostiserad autismspektrumstörning i samma åldersgrupp under 2000 och 2005.

Resultat: 49 barn hänvisades vid två års ålder till BNK med misstanke om autismspektrumstörning. Av dessa genomgick 45 omfattande undersökning. 40 (8 flickor och 32 pojkar) av de 45 barn där misstanke om autismspektrumstörningar förelåg, fick, efter att ha genomgått djupgående kliniska undersökningar, diagnosen autismspektrumstörning. Resultaten motsvarar en total autismspektrumstörningsprevalens bland tvååringar på 0.80%. Motsvarande frekvens för tvååringar som hänvisats till centret under 2000 och 2005 (då ingen populationsscreening förekom) var 0.18% respektive 0.04%. Resultaten pekar på att tidig screening bidrar till en stark ökning av antalet barn som får diagnosen autismspektrumstörning.

Artiklar:

2012
Nygren, G., Sandberg, E., Gillstedt, F., Ekeroth, G., Arvidsson, T., & Gillberg, C. (2012). A new screening programme for autism in a general population of Swedish toddlers. Research in Developmental Disabilities, 33, 1200–1210.

Nygren, G., Cederlund, M., Sandberg, E., Gillstedt, F., Arvidsson, T., Carina Gillberg, I., . . . Gillberg, C. (2012). The prevalence of autism spectrum disorders in toddlers: a population study of 2-year-old Swedish children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1491-1497.

 

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2013-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/gnc--studier/autismprogrammet-i-goteborg--ii--studier-avseende-tidiga-symptom/se-studie-2/
Utskriftsdatum: 2020-06-05