Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

GNC forskare erhåller finansiering för framtida forskning

Nyhet: 2018-11-01

  • Maria Råstam (huvudprövare) och Christopher Gillberg (medprövare) har tilldelats ett forskningsanslag på 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Bidraget kommer att användas för att genomföra tvärkulturella befolkningsstudier om Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och andra födorelaterade problem i barndomen. I två longitudinella befolkningsbaserade kohorter, en i Japan och en i Sverige, kommer vi årligen att undersöka (1) förekomst, (2) debutålder (3) neuropsykiatrisk samsjuklighet och (4) prognos av en omfattande rad ätproblem från barndomen till tonåren. Detta kommer att bli den största befolkningsbaserade studien hittills som undersöker ARFID.

 

  • Nouchine Hadjikhani har tilldelats ett forskningsanslag på 4,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Bidraget är till ett projekt som ska testa hypotesen att obalans mellan de excitatoriska och inhibitoriska (E/I-) signalsubstanssystemen kan vara en bakomliggande orsak till patofysiologin vid autism. Vår undersökning kommer att fokusera direkt på de sociala svårigheter som utmärker autism. För det första planerar vi att göra detaljerade beteendemässiga och neurofysiologiska beskrivningar av försökspersonernas emotionella ansiktsperception och ögonkontakt, där vi förväntar oss en allmän överkänslighet bland personer med autism. För det andra kommer vi att göra en dubbelblind placebokontrollerad randomiserad prövning av substansen bumetanid, som enligt nyligen genomförda studier återställer E/I-balansen genom att minska mängden intracellulär klorid.

 

  • Carmela Miniscalco (huvudprövare) och Christopher Gillberg, i samarbete med professor Kristina Jakobsson och medarbetare, vid Enheten för arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet har beviljats medel för ett 3-årigt FORTE-finansierat projekt på drygt 3 miljoner kronor. Projektet kommer att starta januari 2019 och titeln för projektet är En populationsbaserad studie om språkutveckling hos barn efter exponering för per- och polyfluorerade ämnen (PFAS).

 

  • Skotska Chief Scientist Office har givit GNC-medlemmarna Lucy Thompson och Helen Minnis ett anslag på 300 000 pund för att genomföra en genomförbarhetsstudie av Parents InC, ett insatsprogram för föräldrar till barn i skolåldern som nyligen diagnostiserats med ADHD. Christopher Gillberg är medprövare. Målet är att utvärdera hur genomförbart och acceptabelt det lär bli att rekrytera familjer till en prövning som utvärderar både effektiviteten och kostnadseffektiviteten i Parents InC jämfört med Webster-Stratton Incredible Years-programmet (som vanligen erbjuds till familjer där barnen har beteendeproblem). Studien kommer att pågå i 2,5 år och ska även undersöka familjernas utfall (främst föräldrarnas känsla av kompetens).

 

  • Den danska stiftelsen Trygfonden har givit ett anslag på 1,4 miljoner DKK till FamilieTrivsel-projektet, en klinisk prövning som genomförs vid Köpenhamns universitet och leds av GNC-medlemmen Phil Wilson; Christopher Gillberg och Lucy Thompson är medprövare. Prövningen är tänkt att följa 1000 gravida kvinnor och deras barn under 3 år, med regelbundna utvärderingar av barnens utvecklingsnivå. Prövningen (att testa ett nätbaserat mentaliseringsprogram) äger rum inom ramarna för den allmänna kliniska verksamheten, där man i Danmark utför större delen av alla prenatala och utvecklingsrelaterade undersökningar.

 

  • The National Institute for Health Research (NIHR – en av Storbritanniens största forskningsfinansiärer) har givit 1,4 miljoner pund till Phil Wilson och Lucy Thompson för en prövning av det gruppbaserade föräldraprogrammet Mellow Babies (betyder ungefär ”lugna bebisar”). Prövningen är tänkt att inkludera 220 kvinnor med ett brett spektrum av stora psykiatriska eller sociala svårigheter. Programmet syftar till att förbättra mental hälsa hos mödrar, föräldrars känslighet och i slutändan barnets sociala och känslomässiga utveckling. Språkutveckling och SDQ-poäng vid 30 månaders ålder kommer att utgöra de huvudsakliga utfallsmåtten.

 

  • Dr Jonathan Delafield-Butt. Vårt nyutvecklade Laboratory for Innovation in Autism vid University of Strathclyde i Glasgow arbetar med världsledande ingenjörer för att utveckla ekologiska sensorer och AI-driven dataanalys för tidig upptäckt av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Vi har två projekt som nyligen fått ansenlig finansiering från olika håll: (1) iPad-baserad utvärdering av barn i åldrarna 3–5 år som använder roliga och engagerande seriösa spel för barnen och (2) fjäderlätta kroppsnära sensorer för nyfödda och mycket unga spädbarn. iPad-projektet finansieras genom ett EU H2020-anslag till Harimata för att testa det prediktiva värdet hos iPad-spelande i utvärdering av unga barn med autism. Anslaget är på 731 000 euro, och följande personer är medprövare: prof. Christopher Gillberg, prof. Helen Minnis, prof. Phil Wilson, dr Lucy Thompson och dr Alex McConnachie. Projektet med kroppsnära utrustning finansieras dels genom två doktorsstipendier från det brittiska företaget Capita respektive det brittiska rådet ESRC, dels med hjälp av ett anslag på 50 000 pund från det brittiska rådet EPSRC; tillsammans uppgår alla tre bidrag till ett värde av 156 000 pund. Projekten leds av vårt psykologiska ingenjörsteam, bestående av prof. Phil Rowe, prof. Ivan Andonovic och dr Christos Tachtatzis på Strathclyde. Slutligen har även Duncan Hawthorne, som ofta kämpar för barn med autism, givit oss en donation på 196 000 pund genom Hawthorne Fellowship in Autism Innovation för att tillsätta en treårig senior forskarposition. Vi är oerhört tacksamma och ödmjuka inför allt stöd vi har fått. iPad-arbetet pågår för närvarande på GNC i Göteborg, där det leds av Ingrid Vinsa och fil. dr Bibbi Hagberg, samt i Glasgow. Den kroppsnära tekniken utvecklas i samarbete med dr Catia Cardoso för att kunna användas i födelsekohortstudien på Madeira.

AV: Anna Spyrou

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2020-01-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gillbergcentre.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//gnc-forskare-erhaller-finansiering-for-framtida-forskning.cid1592734
Utskriftsdatum: 2020-07-15