Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Gerd Strand -- ledare för Nationella kompetenscentret för ADHD, Tourettes syndrom och narkolepsi (NK) - är död

Nyhet: 2015-07-10

Cand. polit. Gerd Strand dog juni 2015 efter lång tids sjukdom. Hon lyckades hålla både modet och humöret uppe in i det sista. Hon var en klippa och en föregångskvinna inom ADHD, Tourettes syndrom och narkolepsi – både nationellt, inom Norden och globalt. Den nordiska samarbetsgruppen vill med detta minnas henne och tacka för den stora betydelse hon hade för området.
Strax efter en konferens i Sandefjord 1987 upprättades en “Nordisk expertgrupp för MBD”. Begrepp som MBD (Minimal Brain Dysfunction, alltså “Minimal hjärndysfunktion”), ADHD, DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception, dvs brister i uppmärksamhet, motorik och perception) var på den tiden relativt okända även bland personer som arbetade med utvecklingsavvikelser och barnpsykiatri. Gruppen ville sprida kunskap genom bl.a. konferenser (ofta gemensamma för både yrkesverksamma inom området och personer på annat sätt berörda av dessa tillstånd), böcker, broschyrer och vetenskapliga publikationer. Gerd Strand var central i detta arbete. Hennes bakgrund som pedagog och hennes betoning av skola och lärande var av stor betydelse inom en yrkesmiljö präglad av medicinsk förankring. Hon hade ett unikt nätverk av kontakter, till såväl stödorganisationer för berörda som till centrala yrkesutövare på området, inte minst i USA. Detta utnyttjade hon till att arrangera en lång rad konferenser och kurser av hög kvalitet.
Många centrala figurer inom området i Norden har deltagit i den nordiska gruppen under olika långa perioder. Bland de mest centrala kan nämnas Carina och Christopher Gillberg, Björn Kadesjö och Jan-Olof Janols från Sverige, Katarina Mickelsson och Marit Korkman från Finland, Anegen Trillingsgaard och Per Hove Thompsen från Danmark. Andra har tillkommit efter hand, som Rikke Lambeck från Danmark, Aud Mork Bredesen och Geir Øgrim från Norge. Redan från början arbetade gruppen med en idé om ett brett kartläggningsschema för barn och ungdomar, riktat till föräldrar, utifrån nordiska normer och byggt på dokumenterad fackkunskap. Schemat skulle inte inriktas på en specifik diagnos, men istället funktionsområden som motorik, uppmärksamhet, minne, skolprestationer, emotionella och beteendemässiga svårigheter, tics och tvång. En bred kartläggning är viktig för att kunna sätta in lämpliga hjälpåtgärder. Gerd var central i detta arbete, med kanske ett särskilt starkt fokus på Tourette-gruppen, och en unik förmåga att mjuka upp intensiva fackdiskussioner med inslag av galghumor. Kartläggningsinstrumentet Fem Till Femton (FTF – Five To Fifteen –
5-15) lanserades officiellt 2004 i European Journal of Child and Adolescent Psychiatry. Det finns på flera språk och är nu Nordens mest använda frågeformulär för kartläggning av utvecklingssvårigheter. Den nordiska gruppen/verkställande kommittén för FTF arbetar löpande med förbättringar och utökningar, och Gerd deltog aktivt i detta fram tills bara några månader före sin död. Hon tog även initiativet till en egen lärarversion och var en central inspiratör och vägledare i Aud Bredesens arbete med en självrapport-utgåva för barn och ungdomar.
Nationella kompetenscentret (Nasjonalt kompetansesenter, NK) med Gerd bakom ratten blev uppfattat bland de nordiska kollegorna som en spjutspets och maktfaktor på området. Gerd själv deltog aktivt i utvecklingen av nationella och regionala riktlinjer för både ADHD och Tourettes syndrom. Fackskriften Innsikt skickades ut gratis av NK fyra gånger/år till över 3500 yrkesverksamma/institutioner i Norge och resten av Norden. I den har man kunnat läsa om senaste nytt inom forskningsområdet, referat från konferenser, debattinlägg och intervjuer.
För snart tio år sedan togs initiativet till ett nationellt norskt forskningsnätverk för ADHD. Uppgiften tilldelades NK och Gerd. Sedan dess har betydande summor distribuerats till forskningsaktivitet, och man har kunnat urskilja en kvalitetsökning på projekten för varje år som gått. Med tiden kommer förändringar, och NK är numera sammanslaget med den nationella autismenheten under namnet NevSom: Nationellt kompetenscenter för utvecklingsneurologiska avvikelser (ADHD, autism och Tourettes syndrom) och hypersomnier. Namnförändringar och omorganisering återspeglar ny kunskap och förändringar i samhället. Gerd tog aktivt del i denna utveckling. Den officiella öppningen av NevSom den 13 mars 2014 var det sista yrkesrelaterade evenemanget som Gerd deltog vid.
Genom nära samarbete lär man känna människor. I den nordiska gruppen lärde vi känna Gerd som duktig, både professionell och organisatorisk. Hon var nedtonad men samtidigt mycket stark, intelligent, humoristisk och rakryggad. Hon stod emot stormen när media låg på som värst. Hon ställde upp för kollegor som också hamnade i blåsväder på grund av media. Gerd var en person man hade lätt att lita på och tycka om. Vi kommer att sakna hennes kloka, jordnära kommentarer, och, inte minst, hennes smittsamma “no-nonsense”-skratt.
Genom öppen mottagningstid på NK, telefonsamtal och hembesök vet vi också att hon var ett viktigt stöd för många som stod inför stora svårigheter knutna till ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi. Det kunde röra sig om patienterna själva, andra berörda eller yrkespersoner som bad om råd. Många är tacksamma till henne för alla gånger hon lyssnat och givit kloka råd.
Vi tackar Gerd för hennes mångåriga vänskap och visdom. Hon var en klippa inom nordisk barnneuropsykiatri. Hon efterlämnar ett stort tomrum, men också ett viktigt arv att förvalta.

Underskrift:
Den nordiska samarbetsgruppen/verkställande kommittén för Fem Till Femton (5-15)

Från Sverige: Christopher Gillberg, Carina Gillberg, Bjørn Kadesjø, Carmela Miniscalco, Bibbi Hagberg, Tatja Hirvikoski. Från Danmark: Anegen Trillingsgaard, Rikke Lambek. Från Finland: Anu Haavisto, Katarina Witting. Från Norge: Aud Mork Bredesen, Maj-Britt Posserud, Øystein Skjelsol, Geir Øgrim.

 

AV:

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2016-12-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?